Kontakt

Pivní prodejna Pod Zelenou Horou Vrčeň, člen skupiny PIVNÍ|INFO

Richard Chodora
Místo podnikání: Vrčeň 104, 335 41 Vrčeň
IČ: 75170787
Fyzická osoba zapsaná v ŽR od .........
Evidenční číslo ŽL a číslo jednací
Evidující úřad

Telefon: 723 224 708
ICQ: 414 292 574

Web: http://prodejna.pivni.info
E-mail: prodejna(zav)pivni.info

Loc: 49°30'21.771"N, 13°36'57.698"E

Zásady zpracování osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Richard Chodora

IČO: 75170787

Sídlo provozovny: Vrčeň 104

E-mail: prodejna@pivni.info

Tel.: 723 224 708

dále jen „Správce“


Vážení klienti,

abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

·          Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

·          Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

·          Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

·          Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby

·          Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

·          Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

·          Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému

·          Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

·          Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·          Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

·          Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

·          Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Ve Vrčeni, dne 25.5.2018

Odkazy na legislativu

Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Anketa

Nakupujete u nás?
Ano 58.57% (1247)
Rád bych 21.61% (460)
Ne 19.82% (422)